เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณ 303,000 บาท)

1.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้303
Share:

Author: admin