ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ-จ่ายขาดเงินสะสม
Share:

Author: admin