ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2562) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประกาศแผนรวมไตรมาสที่1

Share:

Author: admin