การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ (สายบ้านนายธีรพงษ์-บ้านนางประภัย)บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราคากลางรวม-ม.7
Share:

Author: admin