การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายธวัตร-บ้านนางทา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: admin