ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเสียว (ติดตั้งฝ้าเพดาน) หมู่ที่ 13 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ม13
Share:

Author: admin