ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโพนงาม-ดงมะกุ้ม) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนน-คสล.-สายโพนงาม-ดงมะกุ้ม-1
Share:

Author: admin