ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายวิสิทธิ์ศักดิ์-บ้านนางวิไลวรรณ์ บุตรใคร) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประกาศ-ราง-ม.2
Share:

Author: admin