ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนางกัลยา-บ้านนายบุญมี) บ้านเสาวัด หมู่ที่ 12 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประกาศ-ราง-ม.12
Share:

Author: admin