ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายชัยยุทธ กุลภา-บ้านนายสุริยา กุลสนิท) บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประกาศ-ราง-ม.9
Share:

Author: admin