องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

Share:

Author: admin