การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ (สายบ้านนายบุญแถว – บ้านนายวิรัตน์) บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เปิดเผยราคากลาง-ราง-ม.9
Share:

Author: admin