ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศภาษี
Share:

Author: admin