แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว-3-ปี
Share:

Author: admin