การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านอาจารย์สมาน-บ้านนางประไพ) บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

การเปิดเผยราคากลาง-คสล.สายบ.อ.สมาน-บ.นางประ
Share:

Author: admin