ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายเชียง-สำนักสงฆ์ดงเซียงธิ) บ้านเสียว หมู่ที่ 13 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง(1)
Share:

Author: admin