ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบายน้ำ (สายบ้านนายสง่า-บ้านนางราตรี)บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง
Share:

Author: admin