ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสำลี-บ้านนายนิยม) บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม) ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คสล.-ม11
Share:

Author: admin