ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้าง สภ. โพนงาม-ทางไปดงหมากทอ) บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 (จ่ายขาดเงินสะสม) ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คสล.ม.11-ดงหมากทอ
Share:

Author: admin