ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นรอบดงหนองกอง) บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 4 (จ่ายขาดเงินสะสม) ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ถนนลูกรัง-ม.4
Share:

Author: admin