ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางหนูแดง-บ้านนายครองศักดิ์) บ้านดงสาร หมูที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประกาศ-คสล.ม.5
Share:

Author: admin