ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายทองแดง-บ้านนายคำมา) บ้านเสาวัด หมูที่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ประกาศ-คสล.ม.6
Share:

Author: admin