ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านดงเสียว หมู่ที่ 3 จากบ้านนายวันที ตุ่ยไชย ถึง หน้าบ้านนายสิทธิพร มั่นคงเทวา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร(10)
Share: