ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตาม ประเพณีและการคุ้มครองการส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน

เอกสารที่สแกน(1)
Share:

Author: admin