แนวทางการดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี และการคุ้มครองการส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน

เอกสารที่สแกน(2)
Share:

Author: admin