ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11 ต.โพนงาม – บ้านวาใหญ่ รหัสทางหลวง สน.ถ.106-02 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง (2)
Share: