ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเกษมสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 มกราคม 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง

admin

Share: