ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดลอกหนองสระหลวง(หน้าวัดชุมชนพัฒนา) บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง
Share: