การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด “โพนงามคัพ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

Share: