ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ สายนานายเฉลิม บุญชาญ – หนองอีเลิง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระ
admin

Share: