องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมถวายเทียนพร้อมผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัย เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธ์ชัย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1

Share: