วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสนันตน์ ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนงาม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานทุกท่าน ร่วมถวายเทียนพร้อมผ้าอาบ น้ำฝน และปัจจัย เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดโพธ์ชัย บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1

Share: