วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายสนันตน์ ธรรมรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรมกับหลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฑโผ เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการ แพทย์และก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออากาศอำนวย

Share: