เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายบานเย็น-บ้านนายกำจัด) บ้านพลังใหม่ หมู่ที่ 11

04
Share:

Author: admin