เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสาวัด หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 2 สายบ้านนายคำมา แก่นท้าว – บ้านนายทองแดง ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบประมาณ 335,000 บาท)

1.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง1
Share:

Author: admin