การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อส่งน้ำดิบระบบประปาบ้านดงสาร บ้านดงสาร หมู่ที่ 5 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราคากลางปรับปรุงส่งท่อน้ำดิบระบบประปา-บ้านดงสาร-ม.5
Share:

Author: admin