การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างทางระบายน้ำ (สายบ้านนางจำปา-บ้านครูต้อย) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ราคากลางทางระบายน้ำ-สายบ้านนางจำปา-ม.1
Share:

Author: admin