ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบายน้ำ (สายบ้านนายสิทธิศักดิ์-หนองิีเลิงตอนล่าง) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าง(1)
Share:

Author: admin