ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถัน-บ้านนายสุริยัน บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๗๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คสล.ม.7
Share:

Author: admin